6. hodina – scéna 1

kulisy a loutky …

Cíl: Žáci vytvoří alespoň 2 pozadí pro scénu a sprity pro ně! Detailně rozmyslí a rozpracují děj v 1. scéně na pracovní list.

1. Opakování

  • hodnocení minulé hodiny
  • rozdíl scény a sprite

2. Důkladné promyšlení první scény

  • počítači je třeba říct přesně co, kdy a jak se má udělat

3.  Praktické cvičení na počítači i bez

  • ÚKOL 1 – vytvořit ve Scratch alespoň 2 pozadí ze 4
  • ÚKOL 2 – rozmyslet a vyprávět si v týmu děj 1. scény
  • ÚKOL 3 – rozepsat podrobný scénář na pracovní list (na volnou zadní stránku)
  • ÚKOL 4 – do tabulky vypsat seznam spritů a jejich činnosti v různých okamžicích

Materiály ke stažení: