15. hodina – Závěrečné prezentace

Závěrečná přehlídka prací žáků

Cíl: Žáci v týmech představí výsledky své práce – naprogramovaný příběh a zhodnotí co se jim podařilo a co ne.

Uzavření pololetí. Každý tým představil svou práci. Práce žáků viz Ukázky.