3. hodina – skripty

… přes oves, přes zelenou louku …

Cíl: Naučit se nastavit výchozí nastavení sprite, umět se orientovat ve scéně pomocí souřadnic x,y. Porozumět významu výchozího nastavení.

1. Opakování

  • pozicování ve scéně
  • výchozí nastavení jednotlivých sprite aneb Bylo nebylo, za devatero horami …
  • pozice, vzhled, schovej, ukaž
  • kostýmy
  • rozbor skriptu písničky ve scéně, zasílání zpráv

2. Skripty pro sprite „pes“

  • výchozí nastavení
  • výskok přes oves
  • poskočení na louce

3.  Praktické cvičení na počítači i bez

  • ÚKOL 1 – pes skok přes oves a poskočení na louce
  • ÚKOL 2 – přinést vlastní příběh v rámci týmu!

Materiály ke stažení: