4. hodina – zvuky, další sprite …

… šel za ním myslivec

Cíl: Procvičení v používání příkazů pro ovládání sprite ve scéně – dokončení cvičení.

1. Opakování

 • scéna, výchozí hodnoty sprite
 • zasílání zpráv, reakce na zprávu

2. Skripty pro psa (dokončení) a myslivce

 • „animace“ – změna kostýmu při skákání
 • nahrání zvuku, štěkání psa
 • myslivec dojde za psem
 • samostatné dokončení

3.  Praktické cvičení na počítači i bez

 • ÚKOL 1 – vytvořit složku pro vlastní příběh (za tým)
 • ÚKOL 2 – dokončení cvičení s písničkou „Skákal pes“ – stav z konce dnešní hodiny Skákal pes – 4; dále může využívat jako cvičebnici a všelijak vylepšovat
 • ÚKOL 3 – rozpracovat v rámci týmu vlastní příběh do 4 scén – pracovní list
  • text příběhu, barevně odlišit jednotlivé díly/scény
  • náčrt, pojmenování a seznam sprite u jednotlivých scén
  • podrobný popis scény

  (Např. vzor „Červená Karkulka„)

Materiály ke stažení: