5. hodina – práce na vlastním příběhu

Bylo nebylo, za devatero horami …

Cíl: Zhodnotit přínos úlohy „Skákal pes“. Každý tým představí ostatním svůj příběh.

Shrnutí úlohy „Skákal pes“ co jsme se naučili – práce se scénou, sprite, používání příkazů, stavba programu k písničce. Představení – prezentace příběhů týmy.

  • Opakování, shrnutí a hodnocení úlohy „Skákal pes“
  • Co se nepovedlo a proč? Zamyšlení v týmu
  • Co se povedlo a co jsme se při programování písničky „Skákal pes“ naučili?

Slovní prezentace vlastního příběhu

  • Každý tým představí a převypráví svůj příběh