7. hodina – trocha teorie

Co vlastně na tom počítači děláme?

Cíl: Porozumění základním pojmům z programování.  Žák dokáže vysvětlit pojmy algoritmus, program, sekvence příkazů, vstup, výstup, proměnná, cyklus, větvení a ladění.

1. Prezentace pojmů
2. Práce na příběhu
3. Test ověřující pochopení látky

Materiály ke stažení: